ARCUS

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

Oslavy jubilantov organizujeme v našom zariadení pravidelne, aby sme zablahoželali prijímateľom sociálnej služby, ktorí v uplynulom štvrťroku oslavovali svoje životné jubileá. Úsmevy na tvárach oslávencov a veselú náladu prišli tento krát vykúzliť pani Malinová so žiakmi základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej v Košiciach. Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjemným posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe kvietka a dezertu. Opäť sme mali príležitosť prežiť s našimi klientmi nezabudnuteľné chvíle radosti