ARCUS

PREHLIADKA HISTORICKEJ BUDOVY ŠTÁTNEHO DIVADLA

Dňa 11.07.2014 sa prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia zúčastnili prehliadky historickej budovy štátneho divadla. Štátne divadlo Košice otvorilo svoje brány pre všetkých, ktorí chcú spoznať krásu a históriu tohto architektonického skvostu mesta. Medzi nimi bolo niekoľko našich seniorov. V prostredí historickej budovy sa oboznámili s históriou divadelníctva v Košiciach, s prostredím, v ktorom sa realizovalo a s potrebou vybudovania dôstojného kultúrneho stánku v meste.

Dozvedeli sa, kedy súčasná budova divadla vznikla, v akom štýle je budova divadla postavená a že je právom považovaná za architektonický klenot uznávaný a obdivovaný odborníkmi celej Európy. Naši seniori mali možnosť vidieť nielen časť divadla bežne prístupnú verejnosti, ale nazreli aj do priestorov ako je salónik, prezidentský balkón, umožnené im bolo pohybovať sa na divadelnom pódiu. Z divadla odchádzali plný nových poznatkov a zážitkov.