ARCUS

Kartový turnaj

Kartári z radov obyvateľov Špecializovaného zariadenia a Zariadenia pre seniorov ARCUS na Skladnej ulici v Košiciach mali 26. a 27. februára 2013 rušné dni. V našom zariadení prebiehal kartový turnaj, kde mali obyvatelia oboch zariadení možnosť zabojovať o sladké odmeny. Súťažilo sa v troch kategóriach a to:

  1. 1. Sedma
  2. 2. Klasický žolík
  3. 3. Americký žolík (nazývaný aj Zlodej)

Účasti na tomto turnaji predchádzala niekoľko týždňová príprava, počas ktorej kartári zlepšovali svoje hráčske postupy.
Turnaj prebiehal v niekoľkých vyhadzovacích kolách a do finále sa prebojovali tí najlepší kartári. Niektorým súťažiacim sa v hre nie veľmi darilo, no napriek tomu získali cenu útechy.
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že sa zapoja aj do ďalších aktivít, ktoré im zariadenie ARCUS ponúka a pripravuje.
Naše blahoželanie však vyslovujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa tohto turnaja zúčastnili a tým ukázali, že krásne roky staroby môžu prežívať aktívne v spoločnosti priateľov, ktorých môžu získať aj pri takýchto spoločných aktivitách.