ARCUS

POSEDENIE v KULTÚRPARKU

V pondelkové popoludnie 20. októbra 2014 prijali naši seniori pozvanie primátora mesta Košice p. MUDR. Richarda Rašiho, ktorí v spolupráci s Radou seniorov mesta Košice pripravili pre seniorov Košíc  kultúrno - spoločenské podujatie pod názvom "Primátor predstavuje Kulturpark seniorom". Podujatie sa uskutočnilo v Kulturparku v budove ALFA. V úvode programu sa seniorom prihovoril p. primátor, v krátkosti predstavil kultúrne centrum - Kulturpark a taktiež poprial seniorom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším všetko dobré. Po príhovore pána primátora patrili chvíle speváckej skupine Nádej a tanečnému súboru Diamant. Nasledovala chutná večera a tanečná zábava pre všetkých do večerných hodín.