ARCUS

NETRADIČNÉ SPOJENIA HUDBY A LITERATÚRY V ŠTÁTNEJ FILHARMÓNII KOŠICE

Dňa  22. 10. 2014 sme sa spoločne s našimi seniormi zúčastnili koncertu v Dome umenia, ktorý sa konal v rámci Dní českej kultúry a Roku českej hudby.  Spojenie slova a hudby vo forme piesní je človeku blízke už od nepamäti. Literárno-hudobný večer „Z mého života“ však priniesol o čosi menej zaužívané prepájanie umeleckého slova a hudby, prostredníctvom ktorého poslucháčom priblížil život a tvorbu zakladateľa českej národnej hudby Bedřicha Smetanu. Diela, ktoré odzneli na koncerte v podaní  Martinů Quartet vznikli v čase poznačenom vážnou chorobou, ktorá je postrachom každého skladateľa – hluchotou. Večer venovaný predovšetkým Smetanovmu tvorivému odkazu spestril svojím umeleckým prednesom známy český herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček.

V tejto súvislosti zaznela aj dojímavá kantáta Bohuslava Martinů inšpirovaná obradom jarného čistenia a odklínania studničiek „Otvírání studánek“. Autor dielo napísal pre nezvyčajné obsadenie: klavírne kvarteto, detský (alebo ženský) zbor, barytón a recitátor. Hostia večera uviedli túto kantátu spolu so Zborom Českého spolku v Košiciach, barytonistom Mariánom Lukáčom a dirigentom Igorom Dohovičom.