ARCUS

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako mesiac úcty k starším. Žiaden iný mesiac v roku starobu nevystihuje lepšie. Človek žne plody svojho života a práce, ohýba sa pod ťarchou rokov ako stromy pod ťarchou plodov, v tvári sa mu zračí pestrosť prežitého. Má v sebe múdrosť a zrelosť skúsenosti.

S radosťou a potešením sme pri tejto príležitosti pre prijímateľov sociálnej služby uskutočnili dňa 27.10.2014 malú slávnosť. Na začiatku slávnosti sa prihovoril seniorom primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, starosta MČ Juh JUDr. Jaroslav Hlinka, poslanci miestneho zastupiteľstva p. Mgr. Renáta Šrámková a Ing. Peter Majchut, ktorí prijímateľov sociálnej služby prišli pozdraviť. Každému prijímateľovi sociálnej služby odovzdal p. starosta malú sladkosť. Účinkujúcimi v programe boli žiaci ZŠ na Masarykovej ul., ZŠ na Staničnej ul. v Košiciach, tanečný súbor Diamant a ženská spevácka skupina ŠAČANKY zo Šace. Na záver slávnosti vystúpili prijímatelia sociálnej služby zariadenia ARCUS, ktorí pravidelne a radi  na muzikoterapii spievajú a pripravili si pre všetkých krátky hudobný vstup. Všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli svojim programom patrí poďakovanie, pretože potešili oči a srdiečka prijímateľov sociálnej služby zariadenia ARCUS.