ARCUS

DEŇ SV. HUBERTA

            Pri príležitosti Dňa sv. Huberta bolo pre prijímateľov sociálnej služby špecializovaného zariadenia ARCUS v rámci aktivizačných činností pripravené netradičné dopoludnie plné zaujímavých okamihov. Prijímatelia si v rámci tohto dopoludnia vypočuli legendu o sv. Hubertovi, ako aj to, ako sa stal patrónom poľovníkov. " Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode." - to je odkaz legendy o Sv. Hubertovi, ktorý si prijímatelia sociálnej služby osvojili. Počas uvoľnenej debaty si zaspomínali na svoje obľúbené zviera a spoločnými silami sa zamýšľali nad zvieratami, ktoré žijú v lese. Vypočuli si zážitky poľovníka, keďže jeden zo zúčastnených prijímateľov sociálnej služby bol kedysi poľovníkom.  Dôstojným obradom Pasovania za poľovníka, bola ukončená prvá hodina realizovanej aktivity. Nasledujúci hodinu strávili prijímatelia pri výrobe lesného zvieraťa z jesenných opadaných listov. Úplné zavŕšenie patrilo premietaniu krátkeho filmu z prostredia lesa a lesnej zveri počas jesene.
Toto netradičné dopoludnie bolo vhodnou príležitosťou - zdrojom poučenia i zábavy pre všetkých zúčastnených prijímateľov sociálnej služby špecializovaného zariadenia, pre milovníkov kultúry, prírody i poľovníctva.