ARCUS

PRI ŠÁLKE KÁVY O 17. NOVEMBRI 1989

            Nežná revolúcia v novembri 1989 odzvonila totalitnému režimu, ktorý štyridsať rokov potláčal ľudské práva. Po zmene politického systému prežilo Slovensko mnoho významných udalostí, ktoré poznačili jeho ďalší vývoj. O tom, ako toto obdobie prežili, čo práve v tom čase robili a aké ďalšie zmeny v ich živote nastali, nám pri šálke kávy povedala skupina 10 prijímateľov sociálnej služby Zariadenia pre seniorov.