ARCUS

Medzinárodný deň žien

Najväčšia prednosť niektorých chlapov je ich žena.

Medzinárodný deň žien – sviatok, ktorý ľudí rozdeľuje na dva tábory – zástancovia a odporcovia. Jedni tento sviatok považujú za pozostatok bývalého režimu a úspešne ho bojkotujú a tí druhí ho oslavujú, možno preto, že majú aspoň dôvod si na naše zdravie vypiť, iní to berú ako tradíciu z bývalého režimu, iní pretože Deň matiek ani zďaleka nezahŕňa všetky ženy, pretože nie každá žena môže byť matkou. Pravdou ale je, že z nášho kalendára celkom nevymizol. Dôvod, prečo je tento sviatok u nás v posledných rokoch odmietaný, má korene v minulosti. V čase komunizmu sa totiž často spájal s celodennými podnikovými oslavami. To bol oficiálny názov. V preklade to znamenalo: každá žena dostala jeden karafiát a chlapi sa celý deň opíjali na počesť všetkých žien na svete. Iste muži pochopia, že my, ženy, máme o oslave nášho sviatku trochu inú predstavu. Určite k nej nepatrí povinná účasť na povinnej oslave a povinná vďačnosť za povinne darovaný kvet. Povinné oslavy sú už zväčša minulosťou a ak sa niekto chce opíjať do nemoty, tak sa nemusí vyhovárať, že to robí iba preto, aby oslávil ženy. No prejaviť trochu rešpektu a úcty nám, ženám, ešte nikomu neuškodilo. Hoci aj len malou kytičkou snežienok…