ARCUS

KATARÍNSKA  ZÁBAVA

 

            Tak, ako po minulé roky, ani tohto roku sme v našom zariadení nezabudli na tradičné slovenské zvyky a tradície spojené s dňom svätej Kataríny. Na sviatok svätej Kataríny, ktorá má meniny 25. novembra, sa v slovenských mestách a dedinách konajú tanečné zábavy. Naša zábava na svätú Katarínu bola realizovaná v úzkom kruhu prijímateľov sociálnej služby špecializovaného zariadenia a pracovníkov sociálneho úseku v rámci aktivizačnej činnosti. Počas posedenia sme sa spolu s obyvateľmi preniesli ich spomienkami na deň sv. Kataríny, ako aj na ďalšie významné dni v mesiacoch november a december, s ktorými sa spájajú ľudové zvyklosti a tradície. Pri chutnom občerstvení a dobrej nálade si naši prijímatelia aj zatancovali a poniektorí nadviazali nové priateľstvá.