ARCUS

VÝSTAVA   ŽELEZIAR  1964 – 2014


Dňa 19.11.2014 sme sa s prijímateľmi sociálnej služby zúčastnili netradičnej výstavy. Výstava sa konala pri príležitosti vzniku 50. výročia folklórneho súboru Železiar. Aj  medzi našimi prijímateľmi sociálnej služby sa našli bývalý členovia tohto jubilujúceho súboru. Pri prezeraní fotografií  si zaspomínali  na mladé časy, pekné momenty pri tancovaní a spievaní, pri reprezentácii tohto folklórneho telesa. Železiar patril a patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku. Takisto si prezreli vystavené kroje, ocenenia a krátky program pesničiek folklórneho súboru Železiar. Činnosť súboru teraz zabezpečuje Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, umelecká reklamná agentúra Kultobin a Občianske združenie Košické folklórne štúdio. Seniori nášho zariadenia urobili pamätný zápis do kroniky tohto telesa s prianím všetkého dobrého do ďalšej päťdesiatky, veľa úspešných vystúpení a veľa sily pri šírení tradičnej kultúry a folklórizmu.