ARCUS

MIKULÁŠ

Posledný mesiac v roku december sa už tradične nesie v znamení malých i veľkých prekvapení. Na Svätého Mikuláša sa rozdáva predovšetkým štedrosť a radosť. Aj my sme pre našich seniorov pripravili radosť a sladkosť v podobe Mikulášskeho posedenia dňa 5.12.2014. Všetkým zúčastneným odovzdal Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertom a anjelom mikulášsky balíček a ďalší darček v podobe krásneho kultúrneho programu si pre prítomných pripravili deti a skupina Nádej.