ARCUS

DOMKO - Deň otvorených dverí a tvorivé dielne

 

            Dňa 9.12.2014 sme prijali pozvanie zariadenia Domko - DSS a pána riaditeľa Ing. Martina Vatru, ku dňu otvorených dverí a tvorivých dielní tohto zariadenia.
DOMKO znamená domov pre klientov - deti a mládež so zdravotnými problémami a mentálnymi problémami alebo zmyslovými postihnutiami, ktorí bývajú v tomto zariadení. Napriek svojmu postihnutiu sú to klienti veľmi šikovní. Vyrábajú  v zariadení nádherné výrobky, ozdoby, obrazy, keramické veci. Našich seniorov pozvali na tvorivé dielne, kde nám ukázali čo všetko dokážu vyrobiť, akí sú šikovní a veselí,. Poniektorých z nás zapojili aj do výroby rámčekov a vianočných ozdôb. Pani vedúca sociálneho úseku a sociálne pracovníčky nás previedli po celom zariadení, nakoľko ho majú krásne zrekonštruktovaná a všetko vonia novotou.