ARCUS

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

Oslavy jubilantov organizujeme v našom zariadení pravidelne, aby sme zablahoželali klientom, ktorí v uplynulom štvrťroku oslavovali svoje životné jubileá. Úsmevy na tvárach oslávencov a veselú náladu  vykúzlili svojim hudobným vstupom p. Erika Malinová - klavírny doprovod  a člen opery ŠD v Košiciach p. Ján Tóth - spev. Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjemným  posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe kvietka, dezertu a blahoželania.