ARCUS

NOVOROČNÝ KONCERT

Dňa 8. januára 2015 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili Novoročného koncertu, ktorý sa uskutočnil  v priestoroch  nášho   zariadenia.  Na tomto koncerte sa predstavilo Občianske združenie Jeseň života, ktoré združuje  bývalých  zamestnancov  U.S. Steel  Košice.
Všetkým účinkujúcim,  ktorí prispeli svojim programom patrí poďakovanie, pretože potešili prijímateľov sociálnej služby a zanechali v nich príjemný umelecký zážitok, ktorý v nich doznieval ďalších pár dní.