ARCUS

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

Ôsmy marec je sviatkom Medzinárodného dňa žien, ktorý má hlboký spoločenský dosah. Trvalo dlho, kým sa v kalendári objavil ako oficiálne uznaný medzinárodný sviatok žien. Napokon ním ostal i naďalej – bez ohľadu na to, či mu dnes niekto pripisuje taký alebo onaký význam. A aj, keď sú na tento deň rôzne názory môžeme ho vnímať ako príležitosť poďakovať sa všetkým príslušníčkam nežného pohlavia.
Jedna stará múdrosť hovorí, že na svete sú tri hlavné hodnoty: chlieb každodenný, ktorý prináša silu a zdravie, múdrosť uložená do kníh a žena, ktorá nenechá pretrhnúť niť života. Ľudský život je najkrajší a najvznešenejší dar, ktorý my ľudia dostávame z náručia matky, s teplom objatia ženy, so smiechom, plačom, s jej tajomstvom, nehou a láskou – s tým má zmysel žiť. Každý má vo svojom okolí ženu, ktorú si váži, miluje ju alebo ju považuje za priateľku. Práve na Medzinárodný deň žien jej môže svoju lásku, či úctu prejaviť malým darčekom. Všetky ženy poteší kvet alebo malý darček.
V zariadení ARCUS sme naše prijímateľky sociálnej služby potešili kvetom a bohatým kultúrnym programom.