ARCUS

TÝŽDEŇ MOZGU 2015

Každý rok v marci spája Týždeň mozgu úsilie partnerských organizácií na celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. V mnohých mestách sveta sa konajú aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ľudskom mozgu a udržaní jeho vitality.
Aj v našom zariadení sa uskutočnili aktivity zamerané na precvičenie mozgu a to 17.3.2015 v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou na Kukučínovej ul. v Košiciach a 19.3.2015 v spolupráci s OZ Terapeutika. So študentmi SZŠ strávili prijímatelia sociálnej služby zariadenia pre seniorov príjemné dopoludnie s prednáškou o ľudskom mozgu a aby si ten svoj mozog udržali v dobrej kondícii uskutočnili krátke inšpiratívne cvičenia, hry a hádanky pod vedením sociálnych pracovníčok zariadenia.

19.3.2015 prebehlo druhé stretnutie prijímateľov sociálnej služby špecializovaného zariadenia, kde v spolupráci s OZ Terapeutika pod vedením Mgr. Kataríny Kiseľákovej naši seniori precvičovali svoju pamäť zážitkovou formou. Toto dopoludnie sa im veľmi páčilo, radi si ho zopakujú a už teraz sa tešia na najbližšie stretnutie. Každý prijímateľ sociálnej služby na záver dostal Osvedčenie o absolvovaní tréningu pamäti.