ARCUS

KONCERT " VEĽKÁ KLASIKA"

Dňa 19.3.2015 sa prijímatelia sociálnej služby zúčastnili v dopoludňajších hodinách koncertu s názvom "Veľká klasika" v Štátnej filharmónii Košice. Štátna filharmónia Košice pravidelne prezentuje svoje umenie a umožňuje sa zúčastniť verejných generálok a veľmi krásnych koncertov so známymi hudobnými dielami vo veľkej koncertnej sále.
Prijímatelia sociálnej služby si vypočuli známe hudobné diela od J. Brahmsa a F. Schuberta pod taktovkou dirigenta a klavírneho doprovodu. Vypočuli si jedno z Brahmsových diel, ktoré skomponoval s názvom "Koncert pre klavír". V druhej polovici koncertu si vypočuli dielo rakúskeho hudobného skladateľa z obdobia ranného romantizmu s názvom "Symfónia C dur".
Prezentované hudobné diela odmenili potleskom a prijímatelia sociálnej služby odchádzali s krásnym a bohatým umeleckým zážitkom.