ARCUS

OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ

Oslavy jubilantov zariadenie organizuje pravidelne, aby sme zablahoželali klientom, ktorí v uplynulom štvrťroku oslavovali svoje životné jubileá. Úsmevy na tvárach oslávencov a veselú náladu  vykúzlili svojim kultúrnym programom Mgr. Zuzana Žegleňová - klavírny doprovod a Mgr. Alžbeta Smolinková - hovorené slovo a študentka Konzervatória na Exnárovej ul.  Klaudia Palušová.  Po slávnostnej časti pokračovalo stretnutie príjemným  posedením pri občerstvení. Každý oslávenec si odniesol darček v podobe kvietka, dezertu a blahoželania. Opäť sme mali príležitosť prežiť s našimi klientmi nezabudnuteľné chvíle radosti.