ARCUS

MESIAC KNÍH

Pri príležitosti Mesiaca kníh sa dňa 31.03.2015 v našom zariadení uskutočnila beseda pre prijímateľov sociálnej služby. Pod záštitou Bocatiovej knižnice nám prezentovali jej vznik, históriu a vývoj. Predčítali nám niektoré básne z literárnej tvorby Milana Rúfusa. Predstavili nám bližšie jeho život a diela. Naši prijímatelia sociálnej služby odchádzali obohatení o nové informácie a zážitky.