ARCUS

Sviatok PURIM

Purim je židovský sviatok a spomienka na víťazstvo Židov, ktoré je opísané v biblickej knihe Ester. Slávi sa 14. dňa židovského mesiaca adar. Purim je najradostnejším dňom v roku a najbujarejším spomedzi židovských sviatkov. Sprevádzajú ho verejné recitácie knihy Ester, rozdávanie almužien a darčekov, maškarády a konzumácia alkoholu. V našom zariadení nás o tomto sviatku oboznámil MUDr. Teššer a pri tejto príležitosti nás obdaril sladkými pečenými koláčmi.