ARCUS

NÁVŠTEVA VÝSTAVY

" Grécko na úsvite dejín a novodobé sklárstvo "

Dňa 16.04.2015 v dopoludňajších hodinách sme sa zúčastnili so seniormi Zariadenie pre seniorov výstavy "Grécko na úsvite dejín". Vystavené exponáty nám priblížili kultúru, ktorá sa začala rozvíjať na juhu Európy pred vyše 9 000 rokmi. Seniori, ktorí sa zúčastnili výstavy sa oboznámili s gréckymi kultúrami od neolitickej cez kykladskú, minojskú až po mykénsku. K zaujímavým exponátom patrili rôzne sošky, vázy aj rôzne nádoby a obrazy s gréckou tematikou.
Využili sme tiež ponuku múzea navštíviť výstavu novodobého sklárskeho umenia Jána Zoričáka. Sklenené výrobky boli rôznorodé, upútali však svojou zaujímavosťou a krásou. Výstava obsahovala ozdobné sklá rôznych tvarov, veľkostí a zaujala pestrou farebnosťou.
Plní nových zážitkov a poznaní sme sa prešli jarnými Košicami. Súčasťou tejto prechádzky bolo príjemné posedenie pri kávičke s dezertom.