ARCUS

DNI UKRAJINY V ARCUSE

Dni Ukrajiny prinášajú na východ Slovenska a do Košíc časť kultúrneho bohatstva ukrajinského národa. Košice preto, lebo sú predurčené svojou bohatou históriou, kultúrnym dianím, polohou a zázemím byť hostiteľom takéhoto podujatia, ktorý nás zjemňuje, všestranne  estetizuje, kultúrne obohacuje a umocňuje v nás všetkých pocit ľudskej spolupatričnosti  vo vzťahu k nášmu východnému susedovi - Ukrajine.

Seniori zariadenia ARCUS sa zúčastnili  v dňoch 19.4. - 22.4.2015 viacerých podujatí  konaných v Kulturparku v rámci "Dni Ukrajiny".  22.4.2015 na pôde nášho zariadenia ARCUS sme mohli osobne  privítať  tanečný súbor z Odesy, ktorí sa nám predstavil   v kultúrno - spoločenskom programe  "Mesto Odesa a Odeská oblasť sa predstavuje"  a  tiež súbor moderného tanca  "Garmonia"  z  Krivého  Rogu.

Umenie a kultúra dokážu človeka duševne obohatiť a na chvíľu ho vo víre hudby, tanca a spevu preniesť do krajín blízkych, ale aj veľmi vzdialených. Srdečné poďakovanie patrí týmto mladým ľuďom, ktorí  svojim vystúpením  zanechali  v nás krásny umelecký zážitok.