ARCUS

STAVANIE MÁJA

     Vo štvrtok 30. apríla sa v našom meste Košice konal XXI. ročník osláv Dňa mesta Košice, ktorého sa s radosťou a  nadšením zúčastnili aj naši seniori. Oslava Dňa mesta Košice odštartovala  tradične ,,ľudovým dňom“ s bohatým programom. Program zahŕňal aj Stavanie mája, ktorý začal sprievodom mesta od Dolnej brány k  Immaculate a pokračoval vystúpením rôznych folklórnych súborov s krásnymi názvami ako Jahôdka, Hanička, Čarnička, Borievka, Čarnica, Hornád, Jahodná a Kadlubek. Seniori si mali možnosť pozrieť aj trh tradičných remesiel, ktorým si pripomenuli naše ľudové zvyky a tradície.

    Po skončení programu absolvovali krátku prechádzku po Hlavnej ulici  a v príjemnej atmosfére  sa rozhodli  osladiť si život  v cukrárni. Vychutnali si sladké zákusky, či voňavú kávu, každý podľa svojej chuti a všetci navzájom sa podelili o spoločné zážitky a dojmy z tohto podujatia.