ARCUS

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVOVYBUDOVANÝCH PRIESTOROV VI. A III. POSCHODIA ZARIADENIA

    

Strihanie pásky

V stredu 17. júna 2015 sme v našom zariadení spoločne so zástupcami Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice, zhotoviteľmi stavby, pozvanými hosťami otvorili novovybudované priestory VI. a III. poschodia zariadenia.  Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia, schválil v roku 2010 v rámciRegionálneho operačného programu projekt TIS - Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, vďaka ktorému sa nám podarilo rozšíriť ubytovacie priestory, sociálne zariadenia i  administratívnu časť. Prebudoval sa nákladný výťah na lôžkový, urobili sa bezbariérové úpravy, čiastočne bol zateplený obvodový plášť. Skvalitnili a rozšírili sa rehabilitačné služby a priestory pre pohybové aktivity. Prijímatelia dostali aj kompletné vnútorné vybavenie vrátane elektrických polohovateľných postelí, kuchynskej linky s príslušenstvom, vybavenie bezbariérovej kúpeľne na izbách, majú možnosť internetového a telefónneho pripojenia.

Naše zariadenie malo doteraz kapacitu 200 klientov s  celoročným pobytom v dvojposteľových izbách. Po rekonštrukcii sa zvýšila o 20 miest. Tie sú v jednoposteľových izbách. V novej nadstavbe na šiestom poschodí ubytovacej časti je 18 jednoposteľových a jedna dvojposteľová izba pre manželov. Vybudovaná je aj nová prístavba na III. posch., kde vznikli nové priestory pre telocvičňu, počítačová miestnosť s internetovým pripojením, archív, zasadačka a kancelárie, priestory pre doplnkové služby – rehabilitáciu, pohybové aktivity a lekárske vyšetrenia. Po presťahovaní sa admistratívy ARCUS-u do nových kancelárskych priestorov na III. poschodí,  v pôvodných priestoroch bude miesto na ambulantnú formu starostlivosti o desať klientov so špecializovanými poruchami – Alzheimerovou a  Parkinsonovou chorobou a  ďalšími diagnózami.Záujem o špecializované zariadenie rastie a  my sa tomu prispôsobujeme. Z celkového počtu 220 miest s celoročným pobytom je na zariadenie pre seniorov vyhradených 80 miest, na špecializované zariadenie už 140 miest.
Vybudovaním nových priestorov získali prijímatelia zariadenia plnohodnotné priestory, kde nájdu príjemné zázemie a kde dostanú kvalitné služby.
Vybavenie izby