ARCUS

KOŠICE - ŠPORTOM BEZ BARIÉR 2015

               Dňa 29.6.2015 sa v T-Systems Športovo zábavnom areály na Alejovej ulici pod záštitou primátora mesta Košice uskutočnil 0. ročník športového podujatia ,,Šport bez bariér". Cieľom akcie bola podpora športovej aktivity zdravotne znevýhodnených a telesne postihnutých občanov v rôznych športových disciplínach a rozvíjať sociálne kompetencie, spôsobilosti vytvárať dobré medziľudské vzťahy a športovať v duchu fair - play.           

Zúčastnení mali možnosť zapojiť sa do viacerých športových disciplín ako stolný tenis vozíčkarov, branný pretek družstiev, branný pretek jednotlivcov, súťaž jednotlivcov v šípkach, petanngu, hode na kôš, hode krúžkom na cieľ a hode tenisovou loptičkou na plechovky.

           K súťažiacim sa zapojili aj seniori zariadenia ARCUS. Ich šikovnosť sa prejavila hneď v niekoľkých športových disciplínach, kde p. Jozef Franko z 5. poschodia získal pre naše zariadenie 2. miesto v hode šípkami na terč a v petangu. Z celkového hodnotenia sa zariadenie ARCUS umiestnilo na 3. mieste.

            O kultúrny program sa postarali speváci zo všetkých zúčastnených zariadení - Stredisko sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici č.4, ARCUS - ŠZ a ZpS, Via Lux - DSS a ZpS z Barce  a tanečná skupina Diamant.