ARCUS

Akcie a podujatia 2014

 

Vianočný koncert
Deň otvorených dverí v zariadení Via Lux - Barca
České Vánoce 2014
Ochotnícke divadlo v arcuse
Oslava životných jubileí
DOMKO - Deň otvorených dverí a tvorivé dielne
Vianočno - predajná výstava KSK
Mikuláš
Výstava železiar 1964 – 2014
Katarínska zábava
Pri šálke kávy o 17.novembri 1989
Návšteva divadelného predstavenia - muzikál "Móric Beňovský"
Zlatý Slávik
Deň sv. Huberta
Uctenie pamiatky zosnulých 1. - 2. november 2014
Návšteva seniorov z maďarskej Budapešti
Mesiac úcty k starším
Netradičné spojenia hudby a literatúry v štátnej filharmónii košice
Posedenie v kultúrparku
Oslava životného jubilea – 100 rokov
Otvárací koncert 46. sezóny Štátnej filharmónie v košiciach
Oslava životných jubileí
Navštívili sme gazdovský dvor v kyste
Športové hry klientov zariadení sociálnych služieb
Posedenie členov samosprávneho výboru obyvateľov
Návšteva kúpaliska v sárospataku
Miklušova väznica
Prehliadka historickej budovy štátneho divadla
Návšteva botanickej záhrady
Hudba amerických filmov
Oslava životných jubileí
Parlament seniorov
Deň matiek
Návšteva vernisáže umeleckých obrazov
Stavanie mája
Parkinsonova choroba
Divadelné predstavenie "Bocatius"
Kartový turnaj
Sviatok Purim
Ako sa hraje Boccia
MDŽ
Týždeň mozgu 2014
Divadelné predstavenie
Fašiangová zábava

Oslava životných jubileí
Spomínanie
Novoročný koncert v Arcuse
Novoročný koncert v Južane