ARCUS

 

Z úrovne Košického samosprávneho kraja bol pre držiteľov Kňazovického medaily odsúhlasený benefit vo forme bezplatného využitia relaxačného balíčka, ktorý pozostáva z vírivky, bazéna a sauny v trvaní 2,5 hodiny 1x ročne. Držitelia sú povinní preukázať sa platným preukazom. V prípade záujmu o relaxačný balíček je potrebné aspoň 1 pracovný deň vopred kontaktovať kompetentnú osobu - Mgr. Jozef Savina, tel. 055/72 92 491 kl. 46, resp. 47 najlepšie v čase medzi 13:00 – 15:00 hod. a dohodnúť sa na termíne využitia benefitu.