Stravovanie

Príprava stravy sa zabezpečuje vo vlastnej stravovacej prevádzke, ktorá je stavebne a priestorovo oddelená od ostatných priestorov. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť odoberať racionálnu, šetriacu a diabetickú stravu. Možnosť odobratia jedál je 5 krát, v prípade diabetickej stravy 6 krát denne.
Jedálny lístok je pripravovaný s cieľom naplánovať chutné, rôznorodé a výživné jedlá. Vydáva sa raz týždenne. Stravovanie mobilných prijímateľov sociálnej služby prebieha v spoločnej jedálni s kapacitou 68 miest. Títo prijímatelia sociálnej služby sú obsluhovaní opatrovateľským personálom. Imobilným a čiastočne mobilným prijímateľom sociálnej služby sa strava podáva na izbách, kam je donášaná pojazdnými termo kontajnermi a na izbe je servírovaná.