Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Zariadenie disponuje vlastnou práčovňou, kde v pravidelných denných intervaloch, alebo podľa potreby zabezpečuje pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva prijímateľov. Upratovanie obytných a spoločenských priestorov zabezpečujú interní zamestnanci.