Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

V zariadení pre seniorov poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov, ktoré je možné poskytovať v zariadení sociálnych služieb. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu na základe vypracovaných ošetrovateľských štandardov. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry a opatrovatelia.

 

Prijímateľ sociálnej služby je po prijatí do zariadenia podrobený hygienickému filtru. Počas pobytu v zariadení mobilní prijímatelia sociálnej služby svoju osobnú hygienu vykonávajú sami. V prípade imobilných a čiastočne mobilných prijímateľov sociálnej služby je ranná a večerná toaleta vykonávaná denne zdravotníckym personálom. Celkový kúpeľ sa u imobilných prijímateľov sociálnej služby realizuje podľa harmonogramu, u niektorých prijímateľov sociálnej služby je realizovaný aj denne podľa potreby. Osobná bielizeň sa u všetkých prijímateľov sociálnej služby vymieňa podľa potreby, posteľná bielizeň sa vymieňa 1x za dva týždne alebo podľa potreby. Prijímatelia sociálnej služby, resp. ich rodinní príslušníci si z vlastných finančných prostriedkov hradia sami doplatky za lieky, príp. hygienické pomôcky...

 

Lekárska starostlivosť je zabezpečená dvoma zmluvnými všeobecnými lekármi. Jeden z nich systematicky ordinuje v zariadení denne, priebežne kontroluje zdravotný stav obyvateľov, predpisuje lieky a doporučuje ďalšie odborné vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach. Druhý lekár uvedené úkony vykonáva počas svojich ordinačných dní, v prípade potreby aj mimo nich. Odbornými lekármi systematicky ordinujúcimi v zariadení je gerontopsychiater, zubár, diabetológ, psychológ. Mimo pracovnej doby, počas dní pracovného pokoja a akútnych prípadoch je starostlivosť riešená lekárskou pohotovostnou službou. Ostatné odborné vyšetrenia sú realizované v zdravotníckych zariadeniach. Podľa stupňa odkázanosti sú na odborné vyšetrenia prijímatelia sociálnej služby sprevádzaní opatrovateľkou.

 

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje najpočetnejšia časť personálu pod vedením vedúcej zdravotného úseku, ktorá riadi: sestry, opatrovateľky, pomocných opatrovateľov a rehabilitačných pracovníkov. Systematicky a priebežne je tento personál odborne školený inštitúciami ako Štátny zdravotný ústav, účasťou na odborných seminároch, odbornými lektormi z dodávateľských firiem zdravotníckeho materiálu, lekármi, odberom odbornej literatúry a časopismi, školeniami v rámci zariadenia.

Odsávačka CLINIC Plus

Zubár

Odsavacka

Je prístroj, ktorý slúži na odsávanie sekrétov – hlienov. V zariadení ARCUS bude odsávačka využívaná u chorých, kde bude zvýšená produkcia hlienov pri zápaloch HDC ( horných dýchacích ciest ) a pri Pneumónii ( zápale pľúc ), kedy chorý nebude schopný sám vykašľať vo zvýšenej miere produkujúce sa hlieny.

 

Zariadenie spĺňa všetky technické štandardy a bezpečnostné predpisy.

Polohovateľná posteľ s elektrickým zdvihom

Postel

V decembri 2012 zariadenie ARCUS zakúpilo 10 kusov polohovateľných postelí so zábranami na kolieskach. Nákup bol realizovaný z prevádzkových finančných zdrojov. Postele sú polohovateľné do štyroch polôh pomocou elektromotorov a dajú sa elektricky zdvihnúť do potrebnej výšky. Týmito funkciami umožňujú pohodlnejšiu a kvalitnejšiu manipuláciu personálu s klientmi pri vykonávaní toalety, kŕmení, zmene polohy klienta a iných úkonoch, pri ktorých je potrebné meniť výšku postele. Zakúpením týchto postelí sa snažíme o maximálny komfort a vysokú kvalitu života prijímateľov sociálnej služby žijúcich v našom zariadení.

GK MAGIC 1000 výškovo nastaviteľná vaňa

Postel

Koncom minulého roka 2012 do zariadenia ARCUS boli zakúpené z dotácii MPSVaR dve hydromasážne výškovo nastaviteľné vane prístupné z troch strán.
Majú moderný desing s ovládacím pultom. Na vnútornom profile vane sú opierky na ruky a prídržné madlá. Obsluhuje sa pomocou dotykových spínačov a možno je spustiť len s magnetickou kartou. Tým je zaručené, že vaňu môže naštartovať iba oprávnená osoba. Vaňa je kompatibilná so zdvíhacími zariadeniami, čím klienti majú zabezpečené pohodlné naloženia do vane.