Arcus Košice

Špecializované zariadenia a zariadenie pre seniorov

Zariadenie bolo zriadené Krajským úradom v Košiciach dňa 1. augusta 2001 ako Domov dôchodcov a slávnostné otvorenie sa konalo 28.septembra 2001.

Zobraziť viac

Časopis

Časopis obyvateľov ARUCS – Špecializované zariadenie Marec 2024

Galéria

Náš tím

JUDr. Vojtech Hintoš

poverený riadením zariadenia

Ing. Rastislav Gajdzik

vedúci prevádzkového úseku

Mgr. Iveta Kurčáková

vedúca sociálneho úseku / zástupca riaditeľa

Mgr. Ľubica Petríková

vedúca ekonomického úseku

Mgr. Angelika Herčková

manažér kvality

Anna Trusová

vedúca stravovacieho úseku

Monika Mikulová

poverená vedením ošetrovateľského úseku

Bc. Michaela Čarna

predseda odborovej organizácie

Petra Batkovičová

vedúca opatrovateľského úseku

Mgr. Nikola Lepišová

sociálny pracovník - správca financií

Info

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná č.4, 040 01 Košice

 

IČO: 35538562

Bankové spojenie: Štátna pokladnica (8180)

Príjmový účet: 7000185553/8180

Kontaktný formulár

    Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v tomto formulári.