Evidencia žiadosti

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Špecializované zariadenie

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 8/24/2023 Iveta K. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
2. 9/28/2023 Štefan J. Spišská Nová Ves zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
3. 10.4.2023 Zlatica L. Spišská Nová Ves zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
4. 10.9.2023 Helena H. Poproč zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
5. 10/20/2023 Helena Z. Košice IV. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
6. 11.6.2023 Eva Ž. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
7. 11.6.2023 Emil M. Košice II. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
8. 11.6.2023 Klára D. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
9. 11.6.2023 Andrej D. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
10. 11.8.2023 Eva A. Košice III. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
11. 11/14/2023 Anna O. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
12. 11/16/2023 Mária K. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
13. 11/16/2023 František D. Košice II. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
14. 11/20/2023 Ján M. Košice II. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
15. 11/21/2023 Helena H. Košice III. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
16. 11/23/2023 Eva P. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
17. 11/29/2023 Ladislav N. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
18. 11/29/2023 Anna F. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
19. 11/29/2023 Teodora M. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
20. 12/14/2023 Ondrej J. Košice II. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
21. 12/14/2023 Magdaléna Š. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
22. 12/14/2023 Mária J.  Košice III. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
23. 12/27/2023 Ružena A. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
24. 1/18/2024 Lila Š. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
25. 1/18/2024 Margita S. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
26. 1/18/2024 Veronika J Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
27. 1/23/2024 Alžbeta F. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
28. 1/25/2024 Darina T. Košice IV. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
29. 2.2.2024 Veronika E. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS

 

Košice, 07.02.2024

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov

P.č. Dátum prijatia žiadosti Meno Okres trvalého pobytu Stav vybavenia
1. 1/19/2022 Berta M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
2. 1/21/2022 Eleonóra R. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
3. 1/27/2022 Mária R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
4. 1/28/2022 Irena L. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
5. 1/28/2022 Magdaléna V. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
6. 1/31/2022 Anna D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
7. 2.1.2022 Mária M. Košice V. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
8. 2.3.2022 Oľga G. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
9. 2.4.2022 Katarína J. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
10. 2.7.2022 Anna L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
11. 2.7.2022 Jolana M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
12. 2.7.2022 Mária L. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
13. 2.8.2022 Jarmila R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
14. 2.8.2022 Anna H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
15. 2.8.2022 Helena F. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
16. 2.9.2022 Emília B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
17. 2.9.2022  Mária L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
18. 2.10.2022 Margita D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
19. 2.10.2022 Magdaléna S. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
20. 2.11.2022 Tamara B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
21. 2/14/2022 Elena T. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
22. 2/14/2022 Anna D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
23. 2/14/2022 Otília H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
24. 2/14/2022 Zuzana V. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
25. 2/16/2022 Mária S. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
26. 2/18/2022 Mária Š. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
27. 2/22/2022 Helena H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
28. 2/24/2022 Mária P. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
29. 2/24/2022 Agnesa D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
30. 2/25/2022 Helena S. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
31. 2/25/2022 Oľga J. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
32. 2/28/2022 Helena K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
33. 3.2.2022 Gabriela G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
34. 3.3.2022 Gréta M. Košice V. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
35. 3.7.2022 Božena M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
36. 3.7.2022 Eva A. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
37. 3.9.2022 Zdenka K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
38. 3/15/2022 Mária P. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
39. 3/17/2022 Brigita H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
40. 3/17/2022 Anna Š. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
41. 3/30/2022 Alžbeta F. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
42. 4.7.2022 Terézia K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
43. 4.7.2022 Jozef K. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
44. 4.7.2022 Monika S. Moldava N/Bodvou zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
45. 4.7.2022 Jozef S. Moldava N/Bodvou zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
46. 4.7.2022 Kveta S. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
47. 4.8.2022 Magdaléna R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
48. 4.8.2022 Ľudovít R. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
49. 4.12.2022 Zuzana F. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
50. 4/13/2022 Miluše T. Vajkovce zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
51. 4/20/2022 Albína B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
52. 4/20/2022 Elena H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
53. 4/21/2022 Gizela Sz. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
54. 4/21/2022 Alžbeta S. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
55. 4/29/2022 Alžbeta L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
56. 5.2.2022 Cecília K. Košice - okolie zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
57. 5.4.2022 Helena T. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
58. 5.9.2022 Antónia K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
59. 5.9.2022 Katarína V. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
60. 5.11.2022 Agnesa L. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
61. 5.12.2022 Darina J. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
62. 5/31/2022 Mária B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
63. 6.1.2022 Veronika K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
64. 6.2.2022 Anna J. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
65. 6.8.2022 Katarína G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
66. 6/16/2022 Alica H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
67. 7/13/2022 Daniela Č. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
68. 7/28/2022 Valéria H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
69. 9/30/2022 Eva B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
70. 10.7.2022 Júlia P. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
71. 10.10.2022 Eva R. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
72. 10.11.2022 Anna P. Zemplínska Teplica zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
73. 11/18/2022 Magdaléna M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
74. 11/24/2022 Mária R. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
75. 11/25/2022 Eva Š. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
76. 12.5.2022 Mária L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
77. 12.9.2022 Alžbeta J. Košice zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
78. 12/15/2022 Helena Z. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
79. 12/15/2022 Oľga M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
80. 12/23/2022 Dagmar B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
81. 12/23/2022 Ondrej B. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
82. 1/16/2023 Oľga C. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
83. 1/16/2023 Ľudmila P. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
84. 1/16/2023 Mária G. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
85. 1/19/2023 Anna S. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
86. 1/25/2023 Helena Sz. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
87. 1/26/2023 Oľga Á. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
88. 2.9.2023 Ján P. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
89. 2.9.2023 Marta Dz. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
90. 2.9.2023 Milan Dz. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
91. 2/16/2023 Margita R. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
92. 2/16/2023 Alžbeta K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
93. 2/20/2023 Mária M. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
94. 2/20/2023 Magdaléna Č. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
95. 2/22/2023 Ján S. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
96. 2/27/2023 Katarína Ď. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
97. 3.6.2023 Jolana V. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
98. 3.7.2023 Jarmila A. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
99. 3.8.2023 Vladislav P. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
100. 3.10.2023 Teodor M. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
101. 3.10.2023 Jolana M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
102. 3/27/2023 Magdaléna V. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
103. 3/28/2023 Margita G. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
104. 4/13/2023 Eva T. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
105. 4/20/2023 Eva B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
106. 4/21/2023 Mária O. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
107. 4/24/2023 Irena B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
108. 4/27/2023 Mária J. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
109. 5.9.2023 Júlia B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
110. 5/19/2023 Helena Z. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
111. 5/30/2023 Eva K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
112. 6.5.2023 Anton P. Drienov zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
113. 6.6.2023 Juliana O. R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
114. 6.6.2023 Viera D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
115. 6.12.2023 Kornélia A. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
116. 6/14/2023 Eva P. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
117. 6/14/2023 Alžbeta B. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
118. 6/14/2023 Katarína K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
119. 6/20/2023 Margita Ž. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
120. 7/17/2023 Margita T. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
121. 7/21/2023 Elena N. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
122. 7/28/2023 Mária K. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
123. 7/28/2023 Viktor D. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
124. 7/28/2023 Juliana K Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
125. 8.2.2023 Eva M. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
126. 8.7.2023 Alena H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
127. 8.7.2023 Jolana H. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
128. 8.7.2023 Mária M. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
129. 8.9.2023 Alžbeta J. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
130. 8/14/2023 Mária A. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
131. 8/14/2023 Eva B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
132. 8/14/2023 Ladislav G. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
133. 8/28/2023 Jozef F. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
134. 8/28/2023 Božena F. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
135. 9.6.2023 Eva G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
136. 9.11.2023 Emilia M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
137. 9.12.2023 Emil M. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
138. 9/13/2023 Anna O. Drienovec zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
139. 9/20/2023 Ján S. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
140. 9/25/2023 Mikuláš P. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
141. 9/25/2023 Oľga G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
142. 9/27/2023 Jolana B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
143. 10.3.2023 Michal H. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
144. 10.3.2023 Věra H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
145. 10/19/2023 Milada K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
146. 10/30/2023 Anna F. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
147. 11.3.2023 Klára J. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
148. 11/15/2023 Pavel C. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
149. 12/15/2023 Margita O. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
150. 12/18/2023 Pavel O.  Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS

 

Košice, 07.02.2024