Evidencia žiadosti

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Špecializované zariadenie

P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia
prijatia trvalého
žiadosti pobytu
1. 29.11.2023 Ladislav N. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
2. 18.1.2024 Veronika J Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
3. 23.1.2024 Alžbeta F. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
4. 5.2.2024 Eva K. Košice - okolie zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
5. 6.2.2024 Zuzana J. Košice - okolie zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
6. 15.2.2024 Mária P. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
7. 15.2.2024 Ján P. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
8. 15.2.2024 Vavrinec L. Gelnica zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
9. 15.2.2024 Anna I. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
10. 22.2.2024 Peter Z. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
11. 28.2.2024 Andrej T. Košice II. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
12. 4.3.2024 Mária R. Košice - okolie zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
13. 4.3.2024 Mária B. Košice III. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
14. 5.3.2024  Anna H. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
15. 7.3.2024 Margita G. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
16. 8.3.2024 Peter B. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
17. 8.3.2024 Kvetoslava M. Košice V. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
18. 21.3.2024 Anna O. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
19. 21.3.2024 Helena A. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
20. 3.4.2024 Andrej S. Košice zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
21. 3.4.2024 Katarína G. Košice IV. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
22. 9.4.2024 Ladislav M. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
23. 12.4.2024 Marta P. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
24. 15.4.2024 Zuzana O. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
25. 16.4.2024 Anna V. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
26. 16.4.2024 Pavel V. Košice II. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
27. 29.4.2024 Anna T. Košice - okolie zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
28. 9.5.2024 Neonila S. Ukrajina zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
29. 10.5.2024 Libuše V. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
30. 13.5.2024 Zlatica V. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
31. 21.5.2024 Magdaléna Š. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
32. 22.5.2024 Juraj K. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
33. 24.5.2024 Adela M. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
34. 28.5.2024 Magdaléna K. Košice - okolie zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
35. 31.5.2024 Margita L. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
36. 6.6.2024 Gejza B. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
37. 6.6.2024 Mária L. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
38. 12.6.2024 Anna R. Košice II. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
Košice, 20.06.2024

Evidencia žiadostí o poskytovanie SS- Špecializované zariadenie, ambulantná forma

P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia
prijatia trvalého
žiadosti pobytu
1. 28.5.2024 Helan Š. Košice I. zaradená  do evidencie čakateľov o poskytovanie SS
2. 13.6.2024 Alexander K. Košice I. zaradený do evidencie čakateľov o poskytovanie SS

Košice, 20.6.2024

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov

P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia
prijatia trvalého
žiadosti pobytu
1. 19.1.2022 Berta M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
2. 27.1.2022 Mária R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
3. 28.1.2022 Irena L. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
4. 28.1.2022 Magdaléna V. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
5. 31.1.2022 Anna D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
6. 1.2.2022 Mária M. Košice V. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
7. 4.2.2022 Katarína J. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
8. 7.2.2022 Anna L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
9. 7.2.2022 Jolana M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
10. 7.2.2022 Mária L. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
11. 8.2.2022 Jarmila R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
12. 8.2.2022 Anna H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
13. 9.2.2022 Emília B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
14. 9.2.2022  Mária L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
15. 10.2.2022 Margita D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
16. 10.2.2022 Magdaléna S. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
17. 14.2.2022 Elena T. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
18. 14.2.2022 Anna D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
19. 14.2.2022 Otília H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
20. 14.2.2022 Zuzana V. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
21. 16.2.2022 Mária S. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
22. 18.2.2022 Mária Š. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
23. 22.2.2022 Helena H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
24. 24.2.2022 Mária P. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
25. 24.2.2022 Agnesa D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
26. 25.2.2022 Helena S. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
27. 25.2.2022 Oľga J. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
28. 28.2.2022 Helena K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
29. 2.3.2022 Gabriela G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
30. 3.3.2022 Gréta M. Košice V. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
31. 7.3.2022 Božena M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
32. 7.3.2022 Eva A. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
33. 9.3.2022 Zdenka K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
34. 17.3.2022 Brigita H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
35. 17.3.2022 Anna Š. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
36. 30.3.2022 Alžbeta F. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
37. 7.4.2022 Terézia K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
38. 7.4.2022 Jozef K. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
39. 7.4.2022 Monika S. Moldava N/Bodvou zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
40. 7.4.2022 Jozef S. Moldava N/Bodvou zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
41. 7.4.2022 Kveta S. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
42. 8.4.2022 Magdaléna R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
43. 8.4.2022 Ľudovít R. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
44. 12.4.2022 Zuzana F. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
45. 13.4.2022 Miluše T. Vajkovce zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
46. 20.4.2022 Albína B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
47. 20.4.2022 Elena H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
48. 21.4.2022 Gizela Sz. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
49. 21.4.2022 Alžbeta S. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
50. 29.4.2022 Alžbeta L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
51. 2.5.2022 Cecília K. Košice - okolie zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
52. 4.5.2022 Helena T. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
53. 9.5.2022 Antónia K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
54. 9.5.2022 Katarína V. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
55. 11.5.2022 Agnesa L. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
56. 12.5.2022 Darina J. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
57. 31.5.2022 Mária B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
58. 1.6.2022 Veronika K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
59. 2.6.2022 Anna J. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
60. 8.6.2022 Katarína G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
61. 16.6.2022 Alica H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
62. 13.7.2022 Daniela Č. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
63. 28.7.2022 Valéria H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
64. 30.9.2022 Eva B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
65. 7.10.2022 Júlia P. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
66. 10.10.2022 Eva R. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
67. 11.10.2022 Anna P. Zemplínska Teplica zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
68. 18.11.2022 Magdaléna M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
69. 24.11.2022 Mária R. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
70. 25.11.2022 Eva Š. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
71. 5.12.2022 Mária L. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
72. 9.12.2022 Alžbeta J. Košice zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
73. 15.12.2022 Helena Z. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
74. 15.12.2022 Oľga M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
75. 23.12.2022 Dagmar B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
76. 23.12.2022 Ondrej B. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
77. 16.1.2023 Oľga C. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
78. 16.1.2023 Ľudmila P. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
79. 16.1.2023 Mária G. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
80. 25.1.2023 Helena Sz. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
81. 26.1.2023 Oľga Á. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
82. 9.2.2023 Ján P. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
83. 9.2.2023 Marta Dz. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
84. 9.2.2023 Milan Dz. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
85. 16.2.2023 Margita R. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
86. 16.2.2023 Alžbeta K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
87. 20.2.2023 Mária M. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
88. 20.2.2023 Magdaléna Č. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
89. 22.2.2023 Ján S. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
90. 27.2.2023 Katarína Ď. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
91. 6.3.2023 Jolana V. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
92. 7.3.2023 Jarmila A. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
93. 8.3.2023 Vladislav P. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
94. 10.3.2023 Teodor M. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
95. 10.3.2023 Jolana M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
96. 27.3.2023 Magdaléna V. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
97. 28.3.2023 Margita G. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
98. 13.4.2023 Eva T. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
99. 20.4.2023 Eva B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
100. 21.4.2023 Mária O. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
101. 24.4.2023 Irena B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
102. 27.4.2023 Mária J. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
103. 9.5.2023 Júlia B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
104. 19.5.2023 Helena Z. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
105. 30.5.2023 Eva K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
106. 5.6.2023 Anton P. Drienov zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
107. 6.6.2023 Juliana O. R. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
108. 6.6.2023 Viera D. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
109. 12.6.2023 Kornélia A. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
110. 14.6.2023 Eva P. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
111. 14.6.2023 Alžbeta B. Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
112. 14.6.2023 Katarína K. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
113. 20.6.2023 Margita Ž. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
114. 17.7.2023 Margita T. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
115. 21.7.2023 Elena N. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
116. 28.7.2023 Juliana K Košice III. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
117. 2.8.2023 Eva M. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
118. 7.8.2023 Alena H. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
119. 7.8.2023 Jolana H. Košice IV. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
120. 7.8.2023 Mária M. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
121. 9.8.2023 Alžbeta J. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
122. 14.8.2023 Mária A. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
123. 14.8.2023 Eva B. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
124. 14.8.2023 Ladislav G. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
125. 28.8.2023 Jozef F. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
126. 28.8.2023 Božena F. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
127. 6.9.2023 Eva G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
128. 11.9.2023 Emilia M. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
129. 12.9.2023 Emil M. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
130. 13.9.2023 Anna O. Drienovec zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
131. 20.9.2023 Ján S. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
132. 25.9.2023 Mikuláš P. Košice I. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
133. 25.9.2023 Oľga G. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
134. 27.9.2023 Jolana B. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
135. 3.10.2023 Michal H. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
136. 3.10.2023 Věra H. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
137. 19.10.2023 Milada K. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
138. 3.11.2023 Klára J. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
139. 15.11.2023 Pavel C. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
140. 15.12.2023 Margita O. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
141. 18.12.2023 Pavel O.  Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
142. 12.1.2024 Ružena N. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
143. 28.2.2024 Helena V. Košice I. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
144. 18.3.2024 Anna R. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
145. 5.4.2024 Ľudovít V. Košice III. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
146. 22.4.2024 Ľudmila L. Košice - okolie zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
147. 9.5.2024 Ladislav M. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
148. 20.5.2024 Alžbeta P. Moldava N /Bodvou zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
149. 6.6.2024 Božena Z. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
150. 6.6.2024 Ivan Z. Košice II. zaradený do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS
151. 12.6.2024 Júlia Ž. Košice II. zaradená do osobitnej evidencie žiadateľov mesta KE o umiestnenie v ZpS

Košice, 20.6.2024