Požičovňa kognitívnych pomôcok

OZ príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS  získalo finančný príspevok na zriadenie požičovne kognitívnych pomôcok. Vďaka podpore Nadačného fondu MAGNA spracovaného Karpatskou nadáciou uspel projekt s názvom KOGNISENCE č. 001/2023/MPR a v zariadení ARCUS sa zriadila prvá verejná požičovňa kognitívnych pomôcok na východnom Slovensku.

Využite jedinečnú možnosť požičať si pomôcky posilňujúce rozumové i zmyslové funkcie priamo do domáceho prostredia. Pomôcky z požičovne KOGNISENSE si môžete prísť požičať osobne po telefonickej dohode. Požičanie nie je spoplatnené. Veríme, že načerpáte inšpiráciu a nájdete pomôcky na udržanie rozumových funkcií ľudí s poruchami pamäti.

Tešíme sa na vás!

 

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Kiseľáková,0910 624 826