Povinné informácie

Krízový plán zariadenia ARCUS

 

 

Meno inštitúcie

ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

 

 

Adresa

Skladná ul. č.4
040 01  Košice

 

IČO: 355 38 562
DIČ: 202 15 888 55

 

Spôsob zriadenia

Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja (viď. nižšie)

 

 

Zriaďovateľ

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

 

Tlačivá potrebné k podaniu žiadosti do zariadenia sú dostupné na:

www.vucke.sk

 

Zverejnené objednávky, faktúry, zmluvy sú dostupné na:

www.vucke.sk

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

 

 

osobne

sekretariát riaditeľa

ARCUS – ŠZ a ZpS

Skladná 4

040 01  Košice

 

poštou

ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná 4

040 01 Košice

 

telefonicky

(055) 7292 491

 

faxom

(055) 7292 492

 

elektronickou poštou

sekretariat@arcuskosice.sk

 

 

EON 2023 ŠZ ambulantná

956,97

Eur/ PSS/ mesiac
EON 2023 ŠZ pobytová ročná

1556,98

Eur/ PSS/ mesiac
EON 2023 ZPS

1285,19

Eur/ PSS/ mesiac