Požičiavanie zdravotných pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

 

  • fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na pomôcku.

 

V zariadení Arcus je zriadená požičovňa zdravotníckych pomôcok.

Podmienky poskytovania a výška úhrady za poskytovanie pomôcok v požičovni zdravotníckych pomôcok

Kontakt na  zodpovedných pracovníkov fyzioterapie:

Stanislava Hoľáková

Jana Vargová

0911 519 549

 

Prosím kontaktujte personál v čase od 12:00-14:30

 

 

 

Cena za poskytnutie zdravotníckej pomôcky

Druh pomôcky cena za pomôcku/deň     Hodnota pomôcky - ARUCS
Posteľ elektrická 0,60 € 1 100,00 €
Invalidný vozík 0,20 € 297,00 €
WC stolička 0,10 € 111,00 €
Chodítko - prekladacie 0,10 € 40,00 €
Štvorkolka 0,20 € 70,00 €
G – Aparát s opierkou 0,30 € 154,00 €