Galéria - Záujmové činnosti

Canisterapia

Červené nosy

Kultúrne, spoločenské akcie, výlety a iné

Motogeragogika

Pocitový chodník

Rehabilitácia

Reminisenčná terapia

Rozvoj pracovných zručností

Snoezelen

Tréning pamäti