Podporná skupina sa uskutoční dňa 14.3.2024 o 15:30 hod. v zariadení Arcus. V rámci medzinárodného Týždňa mozgu 2024 sme si pre Vás pripravili rôzne formy trénovania nie len pamäti, ale aj iných rozumových schopností ako sú reč, logické myslenie, zmyslové funkcie a pod. Predstavíme Vám ako jednoducho viete využiť bežné veci z domácnosti k trénovaniu kognitívnych funkcií ale aj pomôcky z požičovne kognitívnych pomôcok Kognisense, ktoré si budete môcť bezplatne zapožičať. Tešíme sa na stretnutie.