Záujmová činnosť

Aktivizačné a záujmové aktivity sú realizované priebežne podľa záujmu a zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby počas jednotlivých dní v týždni. Aktivizačné činnosti sú zamerané na rozvoj schopností a zručností  prijímateľov sociálnej služby a zahŕňajú kultúrnu činnosť, spoločenskú, športovú a rekreačná činnosť. V spoločenských miestnostiach na každom podlaží môžu prijímatelia sociálnych služieb sledovať televíziu, premietať videofilmy a venovať sa rôznym spoločenským aktivitám. Pre organizovanie spoločných kultúrno-spoločenských podujatí slúži spoločenská miestnosť vybavená LCD projektorom s ozvučením. V oblasti športu a relaxácie  si môžu prijímatelia sociálnych služieb zahrať stolný tenis, stolný hokej, stolný futbal, snooker či petangue.

 

Aktivizácia seniorov v zariadení  sa uskutočňuje prostredníctvom aktivizačných programov:

 • aktivizačné programy s prvkami muzikoterapie
 • tréning pamäte pre seniorov s demenciou
 • aktivizačné programy s prvkami reminiscencie
 • aktivizácia formou terapeutických bábik a interaktívneho terapeutického psa, mačky
 • canisterapia
 • aktivizačné programy s prvkami ergoterapie
 • aktivizačná činnosť s prvkami arteterapie
 • motogeragogika
 • dopoludnia so spoločenskými hrami
 • psychomotorické cvičenia
 • športové aktivity
 • kultúrno – spoločenské podujatia