Od Arcus dňa 3 apríla, 2024 v Novinky

Dňa 18. apríla 2024 v čase od 8:00 hod do 16:30 hod je naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie z v Mestkej časti Košice- Juh.

Žiadame rodinných príslušníkov a známych, ktorým to situácia dovoľuje, aby klientov deň vopred zobrali do domáceho prostredia. Plynulosť prevádzky v zariadení bude obmedzená ale zabezpečená. S odstávkou elektrickej energie priamo súvisí aj nefunkčnosť výťahov a telefónov na oddeleniach a vrátnici.

Pre prípadné informácie môžete kontaktovať personál na služobných mobilných telefónoch:

  1. poschodie - 0911 353 787
  2. poschodie - 0911 352 787
  3. poschodie - 0911 353 808
  4. poschodie - 0910 730 358
  5.  poschodie - 0911 353 856
  6.  poschodie - 0911 353 402

Sociálny úsek: 0910 624 826

Prosíme o pochopenie a trpezlivosť. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.