Rozvoj pracovných zručností

Je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj  fyzických, mentálnych a pracovných schopnosti klienta. Patrí k účinným činnostiam, ktorá má vplyv na udržanie a zlepšenie  manuálnej zdatnosti klientov, pozitívne ovplyvňuje  sociálne  väzby, stimuluje psychické funkcie, vedie klientov k spolupráci  a zvyšuje ich sebavedomie a sebahodnotenie.